Naše usluge su:

I Marketing analiza i planiranje

  • Marketing analiza,
  • Izrada marketing planova,
  • Izrada medijskih planova,
  • Istraživanje potreba klijenta.

II Marketing komunikacije

  • Izrada rešenja grafičkih komunikacija,
  • Izrada internet prezentacija,
  • Copywriting,
  • Pisanje za blog / marketing sadržaja,