MadMarx.Biz je program za podršku razvoju mikro i malog biznisa.

Mad Marx je pokrenut 2006. godine kao autonomni pilot program. Od 2013. godine je registrovani i zaštićen žig.

MadMarx.Biz je program i platforma za razvoj i uspešno poslovanje mikro i malih poslovnih inicijativa, kao i nezavisnih poslovnih projekata i njihovo dobro vođenje. Podržavamo poslovanje mikro i malih preduzeća i preduzetnika/frilensera u sektoru usluga, naročito u kreativnom sektoru ili kreativnim industrijama, ali i neprofitnom sektoru (udruženja, građanske inicijative), kao i poljoprivredna gazdinstva.

Kreativna, kolaborativna i neprofitna ekonomija važni su za konkurentnost nacionalne ekonomije, jer su okosnica novih ekonomskih modela danas u svetu. Najveći deo privrede Srbije čine mikro preduzeća. Naš fokus je na mikro i male poslovne inicijative, ali usluge pružamo i srednjim i velikim organizacijama.

Zbog čega postojimo

Naša misija je podrška mikro i malom biznisu, preduzetništvu i neprofitnim inicijativama u Srbiji u upravljanju marketingom, poslovnim finansijama, odnosno u projektnom i strateškom razvoju.

Šta želimo da vidimo

Naša vizija je preduzetnička Srbija u kojoj se može živeti od sopstvenog rada i ideja. I bez eksploatacije.

A to hoćemo da ostvarimo kroz:

 • Unapređenje poslovnih performansi privrednog, odnosno sektora usluga i kreativnog sektora Srbije,
 • Razvoj preduzetništva i mikro preduzeća i inicijativa,
 • Kreiranje ambijenta inovativnosti, znanja i kreativnosti,
 • Unapređenje poslovanja neprofitnih organizacija kroz izgradnju održivih projekata i održivih modela poslovanja,
 • Afirmisanje preduzetništva u oblasti neprofitne ekonomije
 • Širenje znanja i informacija o trendovima, mogućnostima i izazovima poslovanja u postkapitalističkom društvu koje je sada u začetku.

U šta verujemo:

 • U profesionalizam, poslovnu etiku i posvećenost,
 • U integrisana, relevantna i praktična rešenja,
 • U kontekst svakog posla, jer iza njega stoji lični motiv i nečija slika sveta,
 • U doživotno učenje i praćenje savremenih modela i trendova,
 • U solidarnost i uzajamnu podršku.

Verujemo da je osim tradicionalnih proizvodnih faktora (zemlje, rada i kapitala), kreativnost četvrti i najvažniji resurs za razvoj savremene ekonomije u postkapitalističkom društvu. Naziv Mad Marx, kao spoj imena filmskog popartovskog junaka, Pobesnelog Maksa, i teoretičara kapitala, Karla Marksa, aludira na položaj tranzicionog kreativca i preduzetnika, koji veruje u društvo socijalne pravde, a prinuđen je da se bori za oskudne društvene resurse u ambijentu koji su kreirali surovi drumski razbojnici u Srbiji na početku 21. veka.


Naše usluge zasnivaju se na sledećoj metodologiji:

PMP – PMI
Kanban
Scrum
Lean
Kaizen
Six Sigma
KPI
7S
SWOT/Strategic SWOT


Cene naših usluga zavise od prirode posla, utroška vremena i složenosti izazova koji rešavamo za vas. Na osnovu upita, dajemo ponudu za svaku poslovnu situaciju.


Kontakt:

Mad Marx®
MadMarx.Biz
Tel. 062 408 363
E. madmarx@madmarx.biz