U oblasti poslovnih finansija nudimo usluge za mikro i male privredne subjekte:

  • Knjigovodstvene usluge za preduzetnike (radnje, agencije) i pravna lica (preduzeća, udruženja),
  • Upravljačko računovodstvo,
  • Budžetiranje,
  • Finansijsko izveštavanje,
  • Obračun zarada i drugih ličnih primanja,
  • Obračun poreza i poreska administracija,
  • Vođenje poreskog računa,
  • Poreske i finansijske savete u vezi sa poslovanjem,
  • Ekonomsko-finansijske ekspertize u poslovnim sporovima (poreski i privredni sporovi).

Usluge pružamo na teritoriji cele Srbije.