Strateško upravljanje je ključno za poslovni uspeh na duže staze, budući da jednu organizaciju prevodi iz sadašnjeg u željeno planirano stanje. Najveći broj organizacija danas suočava se sa izazovima gubljenja tržišta odnosno kupaca, zastarelih i neinventivnih poslovnih politika i generalnog odusustva promišljanja i anticipiranja u poslovnom planiranju. Strategijski menadžment pomaže u planiranju i postavljanju strateških ciljeva, određivanju strategija za njihovu realizaciju, implementiranju tih strategija i njihovog vrednovanja radi učenja iz grešaka ili uspeha. S druge strane, nije retkost da organizacije imaju dobre strateške planove ali te planove ne sprovode u praksi. Nedosledno izvršavanje strategija je najčešći problem u poslovanju danas, prisutan u gotovo 90 odsto organizacija. Strateško planiranje i upravljanje je kontinuirani proces i dešava se na svim nivoima i u svim poslovnim operacijama jedne organizacije. Mi pomažemo da vaše strategije zaista zažive i budu delotvorne u vašem poslovanju, ne samo da ostanu lepo napisani planovi koje niko ne čita. Usluge strateške analize i strateškog upravljanja:

  1. Planiranje i definisanje misije, vizije i vrednosti organizacije,
  2. Modeliranje ukupnog procesa strateškog upravljanja (definisanje procesnih aktivnosti, odgovornosti, podataka, dokumenata, metoda, alata i rezultata),
  3. Analiza eksternog okruženja (glavna obeležja i trendovi industrije, model pet konkurentskih sila, analiza pokretačkih sila, izrada mape strateških grupa, prepoznavanje industrijskih ključnih faktora uspeha – CSF – i PEST analiza),
  4. Analiza unutrašnjeg okruženja (SWOT analiza, analiza lanca vrednosti odnosno analiza poslovnih procesa, benchmarking, BCG matrica odnosno matrica industrijskog rasta i tržišnog udela, GE/McKinsey matrica odnosno matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage, ADL matrica odnosno matrica industrijske evolucije i konkurentske sposobnosti i izrada procene konkurentske snage organizacije),
  5. Utvrđivanje konkurentskih strategija organizacije, planiranje strateških projekata i strateško programiranje)
  6. Implementacija strategije i operativno planiranje (Organizaciono modelovanje i podešavanje organizacione strukture, Implementacija Balanced Scorecard modela, Implementacija Scoreboard rešenja za praćenje učinka i izveštavanje)
  7. Upravljanje promenama odnosno Change Management (Poboljšavanje liderstva, Poboljšanje kvaliteta procesa, proizvoda i usluga: 6 Sigma, Kai-zen),
  8. Strateško budžetiranje (Finansijsko planiranje i budžetiranje za CAPEX, Upravljanje nematerijalnom aktivom),
  9. Brending i upravljanje brendom.