Nudimo sledeće usluge iz oblasti projektnog menadžmenta:

 1. Razvoj projekta iz projektne ideje / Razvoj poslovne ideje koja će se realizovati kroz pilot projekat / Upravljanje promenama kroz projekte,
 2. Planiranje projekta (Definisanje i upravljanje projektnim opsegom i izrada projektne povelje, Izrada projektnog plana po PMI standardima i metodologiji, Analiza rizika, Analiza zainteresovanih strana, Analiza i procena kritičnog puta projekta, Definisanje zaduženja (TOR) članova projektnog tima, Definisanje grupe zadataka i zadataka na projektu, Analiza i izrada projektne povelje, Budžetiranje, Izrada prethodnih studija izvodljivosti i isplativosti projekta, Izrada menadžment i poslovnog plana),
 3. Upravljanje projektom (Upravljanje opsegom i vremenom projekta, Upravljanje troškovima, Upravljanje rizicima, Upravljanje timom, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje nabavkama, Upravljanje zainteresovanim stranama, Upravljanje integracijom),
 4. Kontrola i monitoring projekta (Nadzor nad implementacijom projekta i kontrola prema ključnim indikatorima uspeha; Fasilitiranje članova projektnog tima, Izveštavanje, Eksterna evaluacija učinka projekta i fasilitiranje procesom naučenih lekcija),
 5. Pisanje predloga projekta (za Upravni odbor i donatore, Usluge pripreme i izrade predloga projekata):
  • Izrada predloga projekata (project proposal) za EU fondove (IPA, Creative Europe, Horizon 2020 i drugi)
  • Izrada predloga projekata za domaće i druge međunarodne donatore.
 6. Obuka za upravljanje projektima;
 7. Projekti i poslovno pravo (konsultantske aktivnosti u vezi sa izradom, vođenjem i pisanjem projekata; uključuje i tematiku autorskog prava i prava intelektualne svojine, Poslovno pravo, Pravo EU i Fondovi EU, Pravo osnivača / Pokretača projekta).

Posetite naš sajt specijalizovan za upravljanje projektima, pogledajte treninge i usluge iz projekt menadžmenta i pročitajte korisne tekstove.