Kreativne industrije i ekonomija znanja

Zbornik radova o fenomenima kreativnih industrija i novoj ekonomiji.

Studio za novi strip

Knjiga o savremenom srpskom stripu, od Studija Pajića i Dunjića do Zografa.

Pisac sa krajolikom

Knjiga intervjua sa srpskim piscima, umetnicima, političarima i javnim ličnostima.

Kreator!

Priručnik sa alatima za kreativno mišljenje i razvoj poslovnih planova .