Ljudi koji danas profesionalno pišu, prethodno su radili druge poslove.

Tako i mi. Bili smo u raznim zanatima, ali nikad nismo prestajali da pišemo. I to je razlika koja čini da znamo koja reč sa kojom ide, koja s kojom stoji. U mnogim industrijama.

Svakog dana nosimo reči sa sobom. Peglamo, poređamo i čekamo vas da odaberemo prave koje ćete vi poneti. Za vaš posao.

Kakve reči kreiramo za vas

Razložne reči I Reči koje objašnjavaju I Poletne reči I Priče reči

Članke i objave

Pišemo članke za internet stranice i blog, na osnovu istraživanja teme iz domena vašeg brenda i industrije.

Osmišljavamo i sastavljamo objave (postove) za društvene mreže, uključujući i serije objava kroz dnevne i mesečne kampanje.

Možemo kreirati vaš blog ili njuzleter za koji ćemo redovno pripremati originalne tekstove zasnovane na istraživačkom pristupu.

Pripremamo vesti u formi novinarskog lida.


Prikaze, prezentacije i kritičke osvrte

Specijalizovani članci mogu se plasirati u formi prikaza proizvoda/usluge ili doživljaja brenda.

Gotovo iz svake industrije možemo obezbediti stručnjaka koji će sastaviti kritički osvrt na određenu pojavu i dati joj ocenu u tržišnom ili tehnološkom kontekstu.

Namenski prezentacioni tekstovi mogu se pripremiti za medijske portale i treće internet stranice kroz tehniku plasiranja proizvoda (Product placement).


Monografije, biografije i intervjue

Knjige u formi monografskih publikacija o ustanovama, organizacijama, gradovima ili povodom značajnih događaja i jubileja pišemo i kreiramo kao celovit proizvod (uključujući tehničku pripremu i štampu po povoljnim uslovima).

Samostalno ili timski pišemo biografije znamenitih lokalnih i nacionalnih ličnosti.

Pripremićemo i po potrebi organizovati intervjue i iz njih generisati tekstove.

Pripremamo i kataloge i opise studija slučaja.


Copywriting i prodajne tekstove

Na osnovu istraživanja i tehnika kreativnog mišljenja sastavljamo prodajne tekstove i prodajne poruke za objavu na veb stranicama i digitalnim medijima, uključujući i e-mail kampanje.


Osmislićemo nazive i slogane za vaš proizvod, brend ili ciljanu kampanju.


Vodiče, tehničke opise i korisnička uputstva

Vaš proizvod nije spreman za krajnjeg korisnika/kupca ukoliko ga ne prati potpuni opis proizvoda, tehničko i korisničko uputstvo u skladu sa tehnološkim i proizvođačkim deklaracijama.

Pripremamo set odgovora na najčešća pitanja (Q & A), kao i različite forme vodiča za proizvod ili sredstva komunikacija kroz UI copy (user-interface).


Digitalni marketing

Proizvodi i kampanje su zaokruženi vizualima i sredstvima oglašavanja.

Prodajne poruke i vrednosti brenda transformisaćemo u originalne logotipe, banere, hedlajne.

Planiranje i izrada kompletnih vordpres (WordPress) vebsajtova, sa potpunom optimizacijom za internet pretraživače, takođe je naš posao.


Poslovne komunikacije

Misliti i pisati za biznis

Kada se kaže pisanje, misli se na završni proces. Pre pisanja, a i uz pisanje ide ekspertiza, sa njom nekoliko važnih stvari:

Analiza klijenta i tržišne pozicije

Sprovešćemo istraživanja. Razgovaraćemo i sa vama o tome kako vi vidite svoj biznis, proizvod i tržište. Pričaćemo sa menadžerima i ljudima na ključnim pozicijama.

Istraživanje proizvoda

Prikupljanje i analiza percepcije kupaca. Tražimo da li se vi i vaši kupci slažete u pogledu stavova.

Analiza konkurencije

Tragamo za mogućim putevima koji su ostali van vašeg domašaja, a kojim već gazi vaša konkurencija.

Poslove postavljamo kao projekte. Projekti mogu dovesti do dobrih strategija.

Promocija dolazi na kraju

Vaš proizvod je dobar onda...

Ako ima stalan rast kvaliteta

Kada se deo vrednosti vraća zajednici

Kada ima reputaciju

Rast treba oglasiti i privući pažnju kupca

Uvek predstavite koju vrednost vraćate

Vaš proizvod će najviše imati onu reputaciju koje vi imate. Poslujte tako da vas ljudi vide kao fer firmu.