Pareto princip u poslovanju: kako nesrazmera može naći logiku u svakoj pojavi

U odnosu na složene analize finansijskog i operativnog upravljanja firmom, u poslednje vreme veoma je popularan Pareto pristup u posmatranju srazmera i pobrajanju pluseva i minusa u poslovanju. Pravilo po Paretu može biti shvaćeno i primenjeno i u privatnom i u poslovnom kontekstu.

Pareto je stari model za proveru proporcija

Iako je pristup relativno davno otkriven, tek je u najnovijim koncepcijama menadžmenta uzet kao model za proveru proporcija koje inače pravimo kada radimo poslovne planove. Naime, još 1906. italijanski ekonomista Vilfredo Pareto posmatrao je privredu Italije i zaključio da tek 20 posto ljudi u vlasništvu drži čak 80 odsto zemlje u toj državi. Potom je uporedio bogatstvo i našao da je isti odnos: 20 procenata Italijana bili su vlasnici 80 odsto nacionalnog bogatstva.

Prva ideja na koju je potom došao jeste da proveri da li se ova zakonitost pojavljuje i u prirodnom svetu. Našao je da od ukupnog roda graška, čak 80 odsto prinosa dolazi od 20 posto semena. Tako je nastao Pareto princip. Pareto princip glasi 80:20. Precizno rečeno, 80 odsto efekata uzrokovano je od 20 posto uzroka. Nedavno objavljeni statistički podaci pokazuju da petina stanovništva na planeti kontroliše tačno 82,7 odsto bogatstva sveta.

Pođimo od toga da se 80:20 odnos nalazi u svakoj pojavi

Pareto princip je vremenom postala popularna poslovna maksima i polaz za traganje za ovim srazmerama u biznisu. Tako je ustanovljeno da uglavnom 80 procenata prihoda jedne firme dolazi od 20 odsto njenih kupaca. U privatnom životu pravilo se primenjuje i u slučajevima da sa 20 odsto prijatelja provodimo 80 procenata vremena.

Danas se, eksperimenta radi, Pareto uvodi u svakom poslu i služi kao alat za kontrolu urađenih analiza, ali i kao polazište za postavljanje poslovnih strategija, ključnih pretpostavki poslovanja i slično.

Evo nekih propocija koje su empirijski potvrđene u poslovnoj praksi:

A)  20 odsto stejkholdera vašeg biznisa odlučuje o 80 procenata performansi poslovanja. To uključuje i napor koji vaš tim ima sa stejkholderima – 20 odsto stejkholdera pravi 80 odsto napora u radu. Npr, ako imate ukupno 10 ključnih kupaca ili dobavljača, samo jedan kupac i jedan dobavljač presudno utiču na vaše poslove. Što ih pre prepoznate i utvrdite koji je to kupac ili koja firma prelama vaše nabavke, to bolje za vas.

B) U implementaciji vaših poslovnih projekata, čak 80 odsto postignuća na projektu biva napravljeno sa samo 20 odsto napora koji biva uložen na početku projekta. Nakon toga nastaće duga pauza u implementaciji, kada projektni tim neće prijavljivati značajnije rezultate.

C) Samo 20 odstočlanova vašeg tima izneće čak 80 posto rada i uspeha. U odnosu na ostalih 80 odsto članova tima, koji će nekako izneti 20 procenata preostalog rada, postoji i velika razlika u kreiranom kvalitetu.

D) U IT projektima, 80 odsto rada na otklanjaju problema na softverima i aplikacijama odnosi se samo na petinu takvih softvera, dakle 20 procenata. Ostale 4/5 softvera i aplikacija, tj. 80 odsto ostalih projekata ići će bez većih poteškoća. Dakle, 80 procenata programskih problema nastaje zbog 20 posto projekata.

Pročitajte ceo tekst na internet strani Alchemista.

Fotografija Pexels

Loading

Podeli:
Aleksandar Đerić
Aleksandar Đerić
Articles: 12